ZEMĚDĚLSTVÍ

Provozujeme klasickou zemědělskou činnost, a to rostlinnou výrobu (pěstování pšenice, tritikale, řepky, lupiny atd.) spojenou s chovem skotu bez tržní produkce mléka. Na polích provádíme pravidelné hnojení chlévskou mrvou. Obhospodařovanou plochu tvoří kromě orné půdy i TTP, o které každoročně pečujeme. 

     Možnost rezervace jaloviček 

 Aberdeen angus

- zabýváme se chovem a prodejem plemenného materiálu
- dobytek je vedený v kontrole užitkovosti


Kontakty:  Eliška Wratislavová
                         Dírná 3
                        391 27 Dírná
                        tel. +420 721 784 591

                        Ing. David Klečacký
                         tel. +420 728 796 769