Web pro  sportovní rybolov Zámecký (Dírná) spuštěn

 MOŽNOST REZERVACE A BLIŽŠÍ INFO =>

www.rybolovdirna.cz

RYBÁŘSTVÍ             

Naše firma se od roku 2002 věnuje chovu ryb.
Celkem rybářství Wratislav hospodaří na cca 180 ha vodní plochy.
Největší podíl z chovaných ryb tvoří kapr obecný. Zabýváme  se také produkcí doplňkových druhů ryb (amur, lín, štika, candát
).

Operační program Rybářství 2014 - 2020

Název projektu: Nákup a obnova techniky pro rybářství.
Registrační číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000703


Financování pomocí operačního programu naší firmě zajistilo nákup nových pomůcek do rybářství.

Převažujícím cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje. Na projekt byla poskytnuta podpora od Evropské unie.


Operační program Rybářství 2014 - 2020

Název projektu: Vybavení rybářského podniku
Registrační číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001298


Realizací projektu bude podnik vybaven nezbytnou technikou pro obhospodařování rybníků. Pořízením výrobních prostředků bude stabilizována ekonomika podniku.

Převažujícím cílem projektu je zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.Operační program Rybářství 2014 - 2020

Název projektu: Vybavení rybářského podniku
Registrační číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/22_021/0001470

Pomocí projektu bude podnik vybaven technikou pro obhospodařování rybníků. 

Převažujícím cílem projektu je zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.


OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2021–2027                                         
Aktivita 2.1.4. Kompenzace
 

Název projektu: Kompenzace pro rybníky Wratislav
Registrační číslo projektu: CZ.08.02.01/04/23_004/0000114

Projekt Kompenzace pro rybníky Wratislav podporuje mimoprodukční funkce rybníků o velikosti od 2 do 5 hektarů.

Cílem projektu je podpořit jednotlivé mimoprodukční funkce rybníků, které umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniku, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí a povedou k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví.Kontakty: Ing. David Klečacký

                                                          email:  klecacky.david@seznam.cz
                                   tel. +420 728 796 769