Vítáme vyznavače rybaření a všechny, kteří si rádi odpočinou u vody

Nově pro Vás připravujeme rybník Zámecký                                                                                  ke sportovnímu rybolovu.


RYBÁŘSTVÍ             


Naše firma se od roku 2002 věnuje chovu ryb. Celkem rybářství Wratislav hospodaří na cca 180 ha vodní plochy. Převážně se zabýváme  chovem         
a prodejem násadových a tržních kaprovitých ryb.

Operační program Rybářství 2014 - 2020

Název projektu: Nákup a obnova techniky pro rybářství.
Registrační číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000703


Financování pomocí operačního programu naší firmě zajistilo nákup nových pomůcek do rybářství.

Převažujícím cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje. Na projekt byla poskytnuta podpora od Evropské unie.

Operační program Rybářství 2014 - 2020

Název projektu: Vybavení rybářského podniku
Registrační číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001298


Realizací projektu bude podnik vybaven nezbytnou technikou pro obhospodařování rybníků. Pořízením výrobních prostředků bude stabilizována ekonomika podniku.

Převažujícím cílem projektu je zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.


Kontakty: Ing. David Klečacký

                                   tel. +420 728 796 769